Welkom

De Romeinse godin Pomona gold als de beschermvrouwe van het fruit; de Pomologie of vruchtkunde dankt er haar naam aan. Het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) bestaat uit mensen die zelf fruitbomen hebben of de Limburgse fruitcultuur een warm hart toedragen. Zij zetten zich in Limburg en Euregio in voor het behoud, bevorderen en uitdragen van kennis over de oude (hoogstam)fruitrassen. Het Genootschap wil zo de cultuurhistorische, ecologische en esthetische waarde van de fruitteelt behouden en aan volgende generaties doorgeven. Wie ooit in het voorjaar door de bloeiende fruitboomgaarden in het Limburgse heuvelland wandelde, herinnert zich de pracht ervan.

Het Pomologisch Genootschap Limburg is een onafhankelijke organisatie die zonder overheidssubsidie en commerciële partijen opereert. De middelen om haar doelen te bereiken zijn: de contributie van leden, opbrengsten uit verkoop van (verwerkte) fruitproducten en bovenal de motivatie van betrokken vrijwilligers in de verschillende werkgroepen. Zij vormen het hart van het Genootschap.

Het Pomologisch Genootschap Limburg is op vele manieren actief. Er worden ent- en snoeicursussen georganiseerd, excursies gehouden en advies en voorlichting gegeven aan het publiek bij tal van culturele evenementen. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die zich toeleggen op fruitverwerking zoals vlaaien, pannenkoeken, stroop en sappen.

U kunt het PGL en haar activiteiten steunen door zelf actief deel te nemen en lid te worden.
Ook giften zijn welkom, neemt u hiervoor contact op met de secretaris via secretariaat@pgl.nu

Wij zijn ook op Instagram